SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT

Valikvastuste puhul vali kõige õigemini kirjutatud väljend.
Vastuse trükkimisel kirjuta väiketähtedes, vaid nimed suure algustähega.