MINU KOOSTATUD HARJUTUSED PROGRAMMIGA HOT POTATOES:

Sulghääliku pikkus - (JCloze - lünkharjutus) - 4 harjutust

Suur või väike algustäht - (JQuiz - valikvastused, lühivastused)

Liitega sõnad. -ki või -gi? - (JQuiz - valikvastused)

Tähestikuline järjekord - (JMix - kliki või lohista sõnad järjekorda) - 4 harjutust

Sõnade järjekord lauses 1 - (JMix - lohista sõnad järjekorda) 
Avita 4. kl. töövihik lk. 54 põhjal 

Sõnade järjekord lauses 2 - (JMix - kliki sõnad järjekorda)

Vanasõnad - (JMix - segamini aetud laused)

Kõnekäänud - (JMatch - ühenda paarid)

Luuletus "Jõulumaal" - (JCloze - lünkharjutus)


HARJUTUSED SMART tahvlile:

(Vajalik SMART programmi olemasolu)

Küsisõna määramine

Küsisõna järgi sõna leidmine